Yetersiz Kemiklerde Greftleme

Kemik yetersizliği dişsiz bölgeye implant uygulanmasına en büyük engellerden birini oluşturur. Erken diş kaybı, üst çene sinüs pnömatizasyonu, diş eti hastalığı, çene kemiğine ve yüz bölgesine alınan travma, çene kemiğinde mevcut diş kaynaklı kistler ve tümörler, ağız içerisinde mevcut patolojik lezyonlar gibi çeşitli travmatik olaylar implant uygulaması yapılacak olan ALVEOLAR KEMİKTE kayıplara neden olur. Kemik greft (bilinen tabiriyle kemik tozu) uygulaması ve bariyer membran kullanılarak yapılan yönlendirilmiş doku rejenerasyonu, dental implant tedavisinde alveoler kemiği yeniden oluşturmak için kullanılan birincil cerrahi tekniktir.

Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu diş hekimliğinde 30 yıldan uzun süredir kullanılmakta ve daha öngörülebilir cerrahi sonuçlar elde etmek için her geçen gün geliştirilmeye ve güncellenmeye devam etmektedir. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda kemik greft uygulamasını (kemik tozu uygulamasını - kemik ogmentasyonu işlemini) Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

İmplant Hazırlık Tedavisi - Bursa Diş Hekimi
Cerrahi İşlemler Sonrası Alveolar Kemiğin Korunması

Diş çekimi, kist ve tümör operasyonu sonrası operasyon sahasına, operasyon sırasında veya operasyondan belirli bir süre sonra implant yapılması planlanıyorsa kemik kaybını en aza indirmek amacıyla biyo-materyal uygulaması yapılabilmektedir. Her ne kadar bu işlem sonrası kemik çökmesinin tamamen önlenmesi zor olsa da, amaç hacimsel kaybı olabildiğince en aza indirmektir. Unutulmamalıdır ki, her cerrahi işlemden sonra biyo-materyal uygulaması yapılamayabilir.

Alveolar Kemik Ogmentasyonu

İmplant uygulaması yapılması planlanan bölgenin mevcut hacmini arttırma işlemi (OGMENTASYON) hem yumuşak doku hem sert doku grefti kullanılmasıyla gerçekleştirilir. Kullanılacak olan bu greft materyalleri hastanın kendisinden elde edilebileceği gibi (otojen greft), dış kaynaklı da olabilir. Kemik ogmentasyonu hem yatay kemik kayıplarında, hem dikey kemik kayıplarında yeterli kemik hacmi kazanmak için uygulanırken, farklı bölgelerde farklı tedavi teknikleri uygulanması gerekebilir. Sigara içen, ağız hijyeni kötü olan veya gerçekçi olmayan beklentileri olan hastalarda kemik ogmentasyonu yerine alternatif tedavi ve protez seçenekleri değerlendirilmelidir.

Yeterli kemik yüksekliği mevcut değilse kısa implantlar (8 mm'den kısa; her kaynak kısa implant tanımını farklı yapabilir) alternatif tedavi seçeneklerinden birini oluşturur. Ancak burada kullanılacak olan implant sayısı, uygulanacak olan bölge, implantın çapı, implant üzerine uygulanacak olan protezin tipi ve hacmi kısa implantların başarısında büyük önem taşır.

İmplant tedavisi uygulanması planlanan hastalarda kemik grefti uygulaması yapılacaksa cerrahi tekniğin türüne karar verirken, en az 4 temel faktör dikkate alınmalıdır:
1) Hastanın genel sistemik durumu ve ağız hijyeni
2) Kemik defektinin morfolojisi ve büyüklüğü
3) Hastaya tedavi sonunda uygulanacak olan protezin tipi
4) Tedavinin maliyeti ve hasta tarafından gerçekçi beklentiler

Bir hastada herhangi bir kemik greftleme prosedürüne başlamadan önce mevcut olan ağız içerisindeki lezyonlar ve enfeksiyonlar tedavi edilmeli, ağız hijyeni stabilize edilmelidir. Sistemik olarak sağlıklı ve ciddi tıbbi kısıtlamaları olmayan hastalar, kapsamlı kemik greftleme prosedürleri için uygun adaylardır.

Alveolar Sırt (Ridge-Split) Genişletme Tekniği

Alveolar Ridge-Split genişletme tekniği, mevcut kemiğin yatay yönde genişletilmesi yoluyla diş implantlarının yerleştirilmesi için uygun yatay genişliğin kazanılmasını sağlar. Cerrahi işlem belirli tekniklerle genişletilen kemik içerisine kemik grefti (kemik tozu) uygulanması ile gerçekleştirilir. Duruma göre aynı anda implant uygulaması yapılabilir.

Bu işlemin yapılabilmesi için implant uygulanacak bölgede yalnız yatay yönde kemik kaybı olması; kemiğin sırt bölgesinden tabana doğru genişlemesi; tercihen 2 veya 3 diş genişliğinde dişsiz alan ve en az 3-4 mm genişliğinde kemik olması gerekmektedir. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda Alveolar Sırt (Ridge-Split) Genişletme Tekniğini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Partikül Kemik Grefti (Kemik Tozu) Kullanılarak Yapılan Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu

Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu uygulanması durumunda, biyolojik olarak eriyebilen membranlar ve partikül kemik grefti (kemik tozu) öncelikli olarak tercih edilen materyallerdir. Bu materyallerin kullanılmasıyla yapılan yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ile cerrahi sonrası risk, operasyon süresi ve operasyon maliyeti daha aza indirgenmiş olur. Ancak defekt morfolojisi ve büyüklüğü ek uygulamalar gerektirebilir. Defekt büyüklüğü belirli bir büyüklüğün üstündeyse biyolojik olarak çözünmeyen bariyerler ve 50:50 otojen greft (hastanın kendisinden elde edilen kemik) ile partikül kemik grefti (kemik tozu) karışımı kullanılarak daha iyi tedavi sonuçları elde edilir. Otojen greft elde edilmesi gerektiğinde ağız içerisinde (genelde alt çenede 2.büyük azı dişinin arkası) ikinci bir cerrahi müdahale alanı oluşturulur.

Dental implant uygulaması öncesi yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ile yapılan kemik güçlendirme operasyonları, sonuçları öngörülebilir tekniklerdir. Genelde işlem yapıldıktan 6 ay sonra implant uygulaması yapılabilmektedir. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu, Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda Partikül Kemik Grefti (Kemik Tozu) Kullanılarak Yapılan Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu işlemini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Otojen Blok Kemik Grefti

Alt çene ve üst çenede implant uygulanması planlanan alanlarda yatay ve dikey kemik kayıpları, klinik olarak otojen kemik toplama sahalarının kullanımını ve bu bölgeden kemik elde edilmesi için kullanılması gereken cerrahi tekniklerin ilerlemesini sağlamıştır. Otojen blok kemik grefti genelde alt çene ucundan, alt çene ramus bölgesinden (alt çene 2.büyük azı dişinin arka bölgesi) veya iliak kemikten (kalça kemiği) elde edilir. Genelde işlem yapıldıktan 6 ay sonra implant uygulaması yapılabilmektedir.

Kemik greftlemesinde, otojen kemiğin uzun zamandan beri altın standart olduğu kanıtlanmıştır. Ancak kemik fizyolojisi ve büyümesinin anlaşılmasındaki hızlı gelişmeler; otojen kemik greftine ihtiyaç duyulmadan, implant uygulanması için gerekli kemiğin elde edilmesini sağlayacak biyomateryallerin ve cerrahi tekniklerin ilerlemesine katkı sağlamıştır. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu, Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda Otojen Blok Kemik Grefti işlemini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Alveolar Distraksiyon Osteogenezis

Dental implantlar son 20 yılda muazzam bir başarı elde etmiş ve kısmi ya da tamamen dişsiz hastalarda, implantın uzun süreli sağkalım sonuçları; implant tedavisini, rekonstrüktif diş hekimliği ile eşanlamlı hale getirmiştir. Ancak implantların uygun yerleştirilebilmesi için yeterli kemik hacmine ihtiyaç duyulur.

Eğer implant uygulanabilmesi için yeterli koşullar yoksa bu engelin üstesinden gelmek için; Alveolar Sırt (Ridge-Split) Genişletme, Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu, Otojen Blok Kemik Grefti veya Alveolar Distraksiyon Osteogenezis (ADO) tercih edilebilir.

Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu genellikle belirli bir yüksekliğe ve kalınlığa kadar implant uygulaması için yeterli kemik elde edilmesini sağlar. 6 mm’ye kadar orta büyüklükte defektler için otojen blok kemik greftleri iyi bir seçenek oluştururken, donör bölgesinde (hastanın kendisinden alınan kemik grefti operasyon sahasında) komplikasyonlara neden olabilir. 6 mm’den büyük defektler için alveolar distraksiyon osteogenezisi iyi bir alternatif oluşturmaktadır.

Distraksiyon osteogenezi, kemikte yapılan kesiyi takiben distraktörler ile gerilme prensibine bağlı olarak yeni kemik üretme yöntemidir. Aşamalı distraksiyon süreci kök hücrelerin farklılaşmasını, anjiogenezisi ve mineralleşmeyi sağlar. Distraksiyon osteogenezisi ile hem kemik hem de yumuşak doku kazanılabilir. Alveolar distraksiyon osteogenezisi (ADO) tek yönlü veya çift yönlü yapılabilir. 3 cm’den daha geniş defektlerde 2 adet distraksiyon aygıtı kullanılması gerekebilir.

Distraksiyon osteogenezisi ile yapılan tedavi süreci 6 aşamadan oluşur:
1) Distraksiyon aygıtının takılması
2) Latent period (5 gün)
3) Distraksiyon aygıtının aktifleştirilmesi (Günde 0,5 - 1 mm)
4) Konsolidasyon süresi (3 - 4 ay)
5) Distraksiyon aygıtının çıkarılması
6) İmplant uygulanması
Distraksiyon Osteogenezisi Kimlere Yapılabilir?
1) İmplant yapılacak sahada 6 mm’den büyük kemik defekti varsa
2) Kemik grefti uygulamak için yeterli yumuşak doku yoksa
Distraksiyon Osteogenezisi Kimlere Yapılamaz?
1) Transport edilecek kemik segmenti 6 mm’den azsa
2) Transport edilecek kemik segmenti yeterli kalınlıkta değilse
3) Burun tabanı, mandibular kanal veya sinus tabanı ile mesafe 2 mm’den az kalacaksa

Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu, Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda Alveolar Distraksiyon Osteogenezis işlemini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Sinus Lift Operasyonu

Üst çene arka bölgede dişlerin kaybının ardından üst çene sinüs havalanmasına bağlı olarak implant uygulanması planlanan alanda dikey kemik kaybı meydana gelmektedir. Bu durum dental implant uygulama sırasında yeterli stabilite alınmasına engel oluşturabilir. Üst çene arka bölgede, implant uygulaması için yeterli dikey boyutun kazanılmasında sinus lift operasyonu tercih edilir. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu, Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda sinus lift operasyonunu Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.Sinus lift operasyonu iki farklı yöntem ile uygulanmaktadır; Açık sinus lift operasyonu ve kapalı sinus lift operasyonu.

Sinüs lift - Bursa Diş Hekimi

Kapalı sinus lift operasyonu genelde dikey kemik yüksekliği 7 mm ve üzerinde olduğunda tercih edilir. Aynı seans implant uygulaması yapılabilir.

Kemik yüksekliği 7 mm’den az olduğunda açık sinus lift operasyonu tercih edilir ve üst çenenin yan duvarından sinüs membranına ulaşılarak sinüs membranı kaldırılır ve bölgeye kemik grefti (kemik tozu) uygulaması yapılarak yeterli kemik hacmi oluşturulmaya sağlanır. Duruma göre sinus lift operasyonu ile aynı seansta implant uygulaması yapılır veya sinüs lift operasyonunda 6 ay sonra implant uygulaması yapılır.

İmplant Tedavisi - Bursa Diş Hekimi
Tedavi Süreci

ÖNEMLİ BİLGİ: Genelde uygulanan tedavi süreci aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Burada belirtilen tedavi süreci bilgilendirme amaçlıdır. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi, tanı ve teşhis koyması yerine geçmez. Her hekimin uyguladığı tedavi yöntemi hekimden hekime farklılık gösterebilir. Ayrıca her hastaya uygulanan tedavi yöntemleri hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Tedavi süreçleri ve operasyon sonrası karşılaşılabilecek durumlar kişiden kişiye değişebileceği gibi, aynı kişide yapılan önceki operasyonlara kıyasla farklılık gösterebilir. Tedavi sürecinde hekiminizin ek tedavi yöntemleri uygulaması veya tedavi yöntemini değiştirmesi gerekebilir!!!!!

İlk Muayene

İmplant uygulanacak alanın hacmi, bölgedeki kemiğin durumu, hastanın beklentisi değerlendirilir. Gerekli görülürse hasta, tomografi çekilmesi için görüntüleme merkezine yönlendirilir.

Radyografilerin değerlendirilmesi

Hastadan alınan panoramik film ve tomografi görüntüleri değerlendirilerek tedavi planı kesinleştirilir.

Tomografi

Operasyonun Yapılması

Tomografi

Greft Operasyonu İle Aynı Gün İmplant Uygulanması?

Greft uygulaması sırasında implantın yeterli stabilizasyon alabileceği kemik mevcut ise aynı seans implant uygulaması yapılabilir.

Tomografi

Operasyon Sonrası (1.-3. Gün)

- Sızıntı şeklinde kanama
- Sızlama şeklinde ağrı
- Belirli operasyonlar sonrası yüz bölgesinde şişlik ve morarma (3.güne kadar artış gösterebilmektedir. Şişlik ve morarmanın derecesi operasyona bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.)
- 48 saatten sonra devam eden şiddetli ağrı durumunda yara bölgesine pansuman yapılması gerekmektedir. Yara bölgesine 1 kere pansuman yapılması yeterli olabildiği gibi, birkaç sefer pansuman yapılması da gerekebilir.
- Belirli operasyonlar sonrası dudak ve dil bölgesinde uyuşukluk (6-8 hafta arasında büyük oranda uyuşukluk geçmesine rağmen bazı vakalarda uyuşukluğun geçmesi 1.5 yılı bulabilmektedir.)

Dikişlerin Alınması (7.Gün)

Kontrol (1.Ay)

Greft uygulanan bölgenin ağız içerisindeki durumu gözlemlenir.

Kontrol (3.Ay)??

Greft operasyonu sırasında implant uygulaması yapıldıysa ve operasyon sırasında implantın büyük bir kısmı doğal kemikten destek alıyorsa 3.ay stabilite ölçümü yapılabilir.

- Eğer implantın kemik ile bağlantısı oluşmadıysa implant yerinden alınır. Tedavi süreci en başa döner.
- Eğer implantın kemik ile bağlantısı oluşmuş ancak implant stabilite ölçümünde yeterli değerleri vermiyorsa; implant üzerine iyileşme başlığı takılarak, hasta 1 ay sonra stabilite ölçümü için tekrar kontrole çağırılır.
- İmplant stabilite ölçümünde yeterli değer alınıyorsa, implant üzerine iyileşme başlığı takılır. İyileşme başlığı operasyon sırasında takıldıysa veya implant uygulanması sırasında geçici diş uygulandıysa (operasyona göre karar verilir) direkt olarak protez aşamasına geçilir.
Bursa İyileşme Başlığı

İmplant Üzerinin Açılması (5.Ay)??

İmplant uygulanan bölgeye lokal anestezi uygulanarak implantın üstü açılır. İmplant çevresindeki kemiğin iyileşmesi gözlemlenir. İmplantın stabilitesi ölçülür.

- Eğer implantın kemik ile bağlantısı oluşmadıysa implant yerinden alınır. Tedavi süreci en başa döner.
- Eğer implantın kemik ile bağlantısı oluşmuş ancak implant stabilite ölçümünde yeterli değerleri vermiyorsa; implant üzerine iyileşme başlığı takılarak, hasta 1 ay sonra stabilite ölçümü için tekrar kontrole çağırılır.
- İmplant stabilite ölçümünde yeterli değer alınıyorsa, implant üzerine iyileşme başlığı takılır. İyileşme başlığı operasyon sırasında takıldıysa veya implant uygulanması sırasında geçici diş uygulandıysa (operasyona göre karar verilir) direkt olarak protez aşamasına geçilir.
Bursa İyileşme Başlığı

Radyografilerin Değerlendirilmesi ve Greft Sahasının Açılması (6.Ay)

Hastadan alınan radyografi görüntüleriyle ve operasyon sahasının cerrahi olarak açılmasıyla, greft uygulanan bölgenin implant uygulamaya hazır olup olmadığı değerlendirilir.

- Eğer greft uygulanan bölgede yeterli kemik oluşmadıysa tedavi süreci en başa döner.
- Eğer greft uygulanan bölgede yeterli kemik oluştuysa implant operasyonu yapılır.

İmplant Operasyonunun Yapılması

Tomografi

İmplant Üzerine Aynı Gün Geçici Diş Uygulanması?

İmplant operasyonu sırasında implantın sıkışma değeri ölçülür. İmplant yeterli değerde sıkıştıysa, hastanın sistemik durumu stabilse ve hastanın genel ağız hijyeni iyi ise aynı gün diş uygulaması yapılabilir.

İmplant Kontrol

İmplant Operasyonu Sonrası (İOS) (1.-3. Gün)

- Sızıntı şeklinde kanama
- Sızlama şeklinde ağrı
- Belirli operasyonlar sonrası yüz bölgesinde şişlik ve morarma (3.güne kadar artış gösterebilmektedir. Şişlik ve morarmanın derecesi operasyona bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.)
- 48 saatten sonra devam eden şiddetli ağrı durumunda yara bölgesine pansuman yapılması gerekmektedir. Yara bölgesine 1 kere pansuman yapılması yeterli olabildiği gibi, birkaç sefer pansuman yapılması da gerekebilir.
- Belirli operasyonlar sonrası dudak ve dil bölgesinde uyuşukluk (6-8 hafta arasında büyük oranda uyuşukluk geçmesine rağmen bazı vakalarda uyuşukluğun geçmesi 1.5 yılı bulabilmektedir.)

Dikişlerin Alınması (İOS + 7.Gün)

Kontrol (İOS + 1.Ay)

İmplant uygulanan bölgenin ağız içerisindeki durumu gözlemlenir. Hastadan radyografi alınarak implant çevresindeki kemiğin iyileşmesi değerlendirilir.

İyileşme Başlığının Takılması ve İmplant Stabilitesinin Ölçülmesi (İOS + 2.Ay)

İmplant uygulanan bölgeye lokal anestezi uygulanarak implantın üstü açılır. İmplant çevresindeki kemiğin iyileşmesi gözlemlenir. İmplantın stabilitesi ölçülür.

- Eğer implantın kemik ile bağlantısı oluşmadıysa implant yerinden alınır. Tedavi süreci en başa döner.
- Eğer implantın kemik ile bağlantısı oluşmuş ancak implant stabilite ölçümünde yeterli değerleri vermiyorsa; implant üzerine iyileşme başlığı takılarak, hasta 1 ay sonra stabilite ölçümü için tekrar kontrole çağırılır.
- İmplant stabilite ölçümünde yeterli değer alınıyorsa, implant üzerine iyileşme başlığı takılır. İyileşme başlığı operasyon sırasında takıldıysa veya implant uygulanması sırasında geçici diş uygulandıysa (operasyona göre karar verilir) direkt olarak protez aşamasına geçilir.
Bursa İyileşme Başlığı

Dikişlerin Alınması (İOS + 2.Ay + 7.Gün)

Protez Safhasına Geçilmesi (Tedavinin En Başından İtibaren 8.Ay + 21.Gün)

Protez safhası ortalama olarak 1 ila 2 hafta arasında sürmektedir. Protez aşamasında düşük ihtimal olsa da implantın kemik ile bağlantısında bir kopma meydana gelirse tedavi süreci en başa dönebilir.

Protez Aşaması

Protez Takıldıktan Sonra 6.Ay Kontrolü

Hastanın hiçbir şikayeti yoksa ve alınan radyografilerde implant çevresi sağlıklı ise rutin diş kontrollerine devam edilir. Aksi bir durumda implant çevresinin temizlenmesi veya tedavinin yenilenmesi gerekebilir.

İmplant Kontrol

İLETİŞİM

Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Akpınar Mh. 367.Sokak No:2 EFE PLAZA Kat:5 D:74 Osmangazi/BURSA

0 224 334 11 91

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 9:30 - 18:30

Cumartesi: 10:00 - 15:00

Pazar: Kapalı