AĞIZ, ÇENE KİSTLERİ VE TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİ

Diş hekimleri, ağız bölgesinde ve alınan çene radyografilerinde çeşitli patolojik ve patolojik olmayan durumlar ile karşılaşabilir. Hastaların bir kısmında bu anormallikler ile ilgili şikayet mevcut iken, bir kısmında hiçbir şikayet yoktur. Ancak bu anormallikler çene cerrahları tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da çene kistleri ve tümörlerinin tedavisini Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Çene Tümörleri

Çene tümörleri, odontojenik (diş kaynaklı tümör) ve non-odontojenik (diş kaynaklı olmayan) kaynaklı; epitelyal, mezenkimal veya karışık hücrelerden oluşur. Klinik olarak bu tümörler hiçbir belirti vermeyeceği gibi; çenenin genişlemesine, dişlerin hareketine, diş köklerinin erimesine, dudak bölgesinde uyuşmaya veya çene kemiğinin kaybına neden olabilir. Çeşitli tümörlerin görülme yaşı, yerleşim yeri ve radyografik görünümü klinik ayırıcı tanı geliştirmede son derece değerli olur. Çene tümörlerinin tedavisinde tümörün görülme yeri, tümörün evresi, tümörün kemiğe yakınlığı, lenf nodlarında tutulum ve histolojik özellikler önem taşır.

Çene tümörlerinin başlıca tedavisi cerrahi olarak lezyonun, etrafında makroskobik ve mikroskobik olarak sağlam dokular kalacak şekilde çıkartılmasıdır. Lezyon çıkartılırken doku bütünlüğünün bozulması durumunda, doku devamlılığının sağlanması için rekonstrüksiyon cerrahisi gereklidir. Cerrahi sonrasında çıkartılan lezyonun biyopsiye gönderilmesi durumunda; biyopsi sonucuna ve çevre dokuların tutulumuna bağlı olarak ikinci bir cerrahi işlem ve ek tedaviler gerekli olabilir. Tedavi sonrasında hastanın belirli aralıklarla radyolojik ve klinik kontrolü büyük önem taşır.

Çene Kistleri

Çene kistlerinin büyük bir çoğunluğu, çenelerde bulunan diş kaynaklı epitel kalıntılarından oluşur. Çene kistlerinin büyük bir çoğunluğu epitel hücresi ile kaplı bir zar ile çevrelidir ve sınırları belirgindir. Ancak bazı çene kistlerinin sınırları, sağlam kemik içerisine doğru uzanabilir. Çene kistleri inflamatuar ve gelişimsel kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılır.

Çene kistlerinin başlıca tedavisi cerrahi olarak lezyonun tamamının çıkartılması ve etkeninin ortadan kaldırılmasıdır. Eğer kistin büyüklüğü ve sınırları belirli anatomik yapıları etkiliyorsa iki aşamalı cerrahi tedavi uygulanarak lezyonun tamamı çıkartılır. Cerrahi sonrasında çıkartılan lezyon ihtiyaç duyulması halinde biyopsiye gönderilir. Biyopsi sonucuna bağlı ek cerrahi işlem gerekebilir. Tedavi sonrasında belirli aralıklarla hastanın radyolojik ve klinik takibi büyük önem taşır.

İLETİŞİM

Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Akpınar Mh. 367.Sokak No:2 EFE PLAZA Kat:5 D:74 Osmangazi/BURSA

0 224 334 11 91

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 9:30 - 18:30

Cumartesi: 10:00 - 15:00

Pazar: Kapalı