PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ UYGULAMALARI

Doğal dişlerin kaybından sonra, alt çene ve üst çene kemiklerinde hemen değişiklikler meydana gelir. Dişlerin bulunduğu alveolar kemik, diş kayıplarından sonra herhangi bir çiğneme kuvvetine maruz kalmadığından dolayı rezorpsiyona (kemik erimesine) başlar. Bu rezorpsiyon derecesinin belirli bir düzeni olmadığından dolayı, kemiğin diş çekiminden sonra ne kadar eriyeceği tahmin edilemez. Birçok hastada, bu rezorpsiyon süreci belirli bir süre sonra stabilize olma eğilimindeyken, bazı hastalarda bu rezorpsiyon süreci alveolar kemiğin ve altta yatan bazal kemiğin tamamen kaybedilmesine neden olur. Bu rezorpsiyondan alt çene, yüzey alanı daha az olduğundan ve çiğneme kuvvetleri daha dengesiz dağıldığından dolayı, üst çeneye göre daha fazla etkilenir.

Bir hastaya implant tedavisi planlanıyorsa, diş çekimi veya uygulanacak farklı cerrahi işlemden önce implantların yerleştirilmesi planlanan alanlar ele alınmalıdır. İmplant yerleştirilecek alveolar kemiğin maksimum korunması, yapılacak ilk operasyon sırasında ideal olarak gerçekleştirilir. Ancak hastanın maddi ve medikal kısıtlamaları varsa, hastaya implant destekli protez alternatifi olan hareketli protezler önerilir ve protez öncesi cerrahi uygulamalar ile hareketli protezler için uygun zemin hazırlanabilir.

Doğal dişler ağız içerisinde mevcut olduğunda, ağız içerisindeki yumuşak doku ataçmanları (frenulumlar vb.), sulkus derinliği, kemik çıkıntıları (ekzositoz, torus vb.) genelde hastaya ve dişlere bir problem oluşturmamaktadır. Ancak diş kayıpları sonrasında bu bölgelere uygun protez yapımında bu yapılar engel oluşturmaya başlar. Hastalara protez yapımında amaç, diş ve yüz estetiği ile birlikte en iyi çiğneme fonksiyonunu kazandırmaktır. Protez öncesi cerrahi uygulamalarda amaç, protezin yerleştirilmesi için en uygun destek yapıları oluşturmaktır. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da diş protezi planlanan hastalarda protez öncesi cerrahi uygulamaları Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Hastanın Değerlendirilmesi ve Tedavi Planlaması

Herhangi bir cerrahi veya protez tedavisi öncesinde, her hastaya, çözülecek problemleri ve ayrıntılı bir tedavi planını belirleyen kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Tedavi sonunda hastaya sunulacak olan protez tasarımının hasta tarafından net bir şekilde anlaşılması ve bu tasarımın hastanın gerçekçi beklentileriyle uyuşması herhangi bir cerrahi işleme başlanmadan önce en önemli konudur.

Protez öncesi cerrahi tedavi, hastanın medikal hikayesinin tam olarak alınması ile başlar. Bu hikayede hastanın ana şikayeti; cerrahi ve protez tedavi beklentileri hakkında net bir fikir elde edilir. Hastanın estetik ve fonksiyonel hedefleri dikkatli bir şekilde değerlendirilir ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağına dair bir karar verilir.

Sistemik durum değerlendirmesi, ileri cerrahi uygulamalar açısından büyük önem taşır. İleri cerrahi uygulamalar genel anestezi altında yapılmayı gerektirebilir. Ayrıca şiddetli kemik erimesinden sorumlu olabilecek sistemik hastalıklara dikkat edilmelidir. Gerektiği durumda hastanın serum kalsiyum, fosfat, paratiroid hormon ve alkalin fosfotaz gibi kemik erimesini etkileyebilecek potansiyel metabolik problemler tespit edilmelidir.

Hastanın ağız içi ve ağız dışı muayenesi yapılarak, alt ve üst çene arasında oklüzal ilişki (diş kapanışı) varsa mevcut oklüzal ilişki, kalan kemiğin miktarı ve şekli, yumuşak doku kalitesi, alt çene ve üst çene vestibül derinliği, kas bağlantı yerleri, yumuşak ve sert dokuda herhangi bir patoloji varlığı olup olmadığı değerlendirilir.

Cerrahi işlem sonrası yapılacak olan tam veya kısmi hareketli proteze hastanın tutumu, geçmişte kullandığı protezin şikayetleri göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve yapılacak işlemlerin hastanın beklentisini karşılayacağı düşünülüyorsa cerrahi tedaviye başlanmalıdır.

Başlıca yapılan protez öncesi cerrahi işlemler:
1- Alveoloplasti (Kemikte mevcut çıkıntıların düzeltilmesi)
2- Ekzositoz ve torusların çıkarılması
3- Protezi kemiğin desteklemesi gereken yerlerde yumuşak doku fazlalıklarının giderilmesi
4- İmplant destekli hareketli protez için implant yerleştirilmesi
5- Vestibuloplasti
6- Frenektomi
7- Hareketli yumuşak dokuların giderilmesi

İLETİŞİM

Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Akpınar Mh. 367.Sokak No:2 EFE PLAZA Kat:5 D:74 Osmangazi/BURSA

0 224 334 11 91

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 9:30 - 18:30

Cumartesi: 10:00 - 15:00

Pazar: Kapalı