Hastanın Değerlendirilmesi ve Tedavi Planlaması

Herhangi bir cerrahi veya protez tedavisi öncesinde, her hastaya, çözülecek problemleri ve ayrıntılı bir tedavi planını belirleyen kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Tedavi sonunda hastaya sunulacak olan protez tasarımının hasta tarafından net bir şekilde anlaşılması ve bu tasarımın hastanın gerçekçi beklentileriyle uyuşması herhangi bir cerrahi işleme başlanmadan önce en önemli konudur.

Protez öncesi cerrahi tedavi, hastanın medikal hikayesinin tam olarak alınması ile başlar. Bu hikayede hastanın ana şikayeti; cerrahi ve protez tedavi beklentileri hakkında net bir fikir elde edilir. Hastanın estetik ve fonksiyonel hedefleri dikkatli bir şekilde değerlendirilir ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmayacağına dair bir karar verilir.

Sistemik durum değerlendirmesi, ileri cerrahi uygulamalar açısından büyük önem taşır. İleri cerrahi uygulamalar genel anestezi altında yapılmayı gerektirebilir. Ayrıca şiddetli kemik erimesinden sorumlu olabilecek sistemik hastalıklara dikkat edilmelidir. Gerektiği durumda hastanın serum kalsiyum, fosfat, paratiroid hormon ve alkalin fosfotaz gibi kemik erimesini etkileyebilecek potansiyel metabolik problemler tespit edilmelidir.

Hastanın ağız içi ve ağız dışı muayenesi yapılarak, alt ve üst çene arasında oklüzal ilişki (diş kapanışı) varsa mevcut oklüzal ilişki, kalan kemiğin miktarı ve şekli, yumuşak doku kalitesi, alt çene ve üst çene vestibül derinliği, kas bağlantı yerleri, yumuşak ve sert dokuda herhangi bir patoloji varlığı olup olmadığı değerlendirilir.

Cerrahi işlem sonrası yapılacak olan tam veya kısmi hareketli proteze hastanın tutumu, geçmişte kullandığı protezin şikayetleri göz önüne alınarak değerlendirilmeli ve yapılacak işlemlerin hastanın beklentisini karşılayacağı düşünülüyorsa cerrahi tedaviye başlanmalıdır.

Başlıca yapılan protez öncesi cerrahi işlemler:
1- Alveoloplasti (Kemikte mevcut çıkıntıların düzeltilmesi)
2- Ekzositoz ve torusların çıkarılması
3- Protezi kemiğin desteklemesi gereken yerlerde yumuşak doku fazlalıklarının giderilmesi
4- İmplant destekli hareketli protez için implant yerleştirilmesi
5- Vestibuloplasti
6- Frenektomi
7- Hareketli yumuşak dokuların giderilmesi

İLETİŞİM

Özel Opera Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Akpınar Mh. 367.Sokak No:2 EFE PLAZA Kat:5 D:74 Osmangazi/BURSA

0 224 334 11 91

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 9:30 - 18:30

Cumartesi: 10:00 - 15:00

Pazar: Kapalı