Uzm.Dt.Taner Köroğlu

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANI

Hakkımda

HAKKIMDA

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışında Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi ve Oral İmplantoloji konulu pek çok kongre ve sempozyuma katılmıştır. 2012 yılında dünyanın önde gelen implant kuruluşlarından ITI (International Team For Implantology)’ın Bern Üniversitesi’nde (İsviçre) gerçekleştirilen eğitimlerine katılmıştır. İngiltere’de Coventry Üniversite Hastanesi Cerrahi Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Kranio-Çene-Yüz Cerrahi Uygulamaları Workshop’unu başarıyla tamamlamıştır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kemal Köroğlu ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Fatma Köroğlu'nun 2 oğlundan biridir. Taner Köroğlu Bursa'da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde hastalarına hizmet vermektedir.

TEDAVİLER

Kliniğimizde yapılan başlıca cerrahi tedaviler aşağıda sıralanmıştır. Detaylı bilgi için resmi tıklayabilirsiniz.

Bursa Yirmilik Diş Çekimi

Yirmilik Diş Çekimi - Bursa

Gömülü dişler genellikle hiçbir belirti vermezler ve bu yüzden az sayıda hasta diş hekimine müracaat ederek bu dişlerin tedavisini ister. Gömülü dişler çoğunlukla hastalar diş hekimine rutin kontroller için müracaat ettiğinde, ortodonti tedavisine başladığında veya farklı bir diş şikayetiyle diş hekimine müracaat ettiğinde alınan panoramik filmler aracılığıyla saptanır. Diş hekimlerinin, hastaların büyük çoğunluğunda mevcut olan gömülü dişlerin erken teşhisinin önemi konusunda ve olası zararlarının önlenmesi için müdahale etmenin gerekliliği hakkında hastayı bilgilendirmesi büyük önem taşır. En sık gömülü kalan dişler yirmilik dişler, üst çene kanin dişleri, alt çene küçük azı dişleri ve üst çene kesici dişlerdir. Bursa'da Çene Cerrahı Uzmanı Uzm.Dt.Taner Köroğlu gömülü diş çekimlerini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde gerçekleştirmektedir.

Kanal Tedavisi Sonrası Cerrahi Tedavi - Bursa

Kanal Tedavisi Sonrası Cerrahi Tedavi - Bursa

Kök ucu rezeksiyonu (apikal kök rezeksiyonu) endodontide önemli bir tedavi seçeneğidir. Dişe yapılan kök kanal tedavisi kök kanal sisteminin karmaşıklığı veya işlemsel hatalar nedeniyle başarısız olabilir. Yapılan kanal tedavisi sonrası başarısızlık gelişmişse veya diş kök ucunda gelişen enfeksiyon kontrol altına alınamamışsa kök ucu rezeksiyonu, dişin ağızda tutulabilmesi için alternatif bir tedavi seçeneğidir. Diş kök kanal sisteminde bakteriyel enfeksiyonun tekrarlaması, diş kanal tedavisinden sonra başarısızlığın ana nedenlerinden biridir. Bu yüzden kanal tedavisi yapılmış bir dişte tekrarlayan enfeksiyonlarda dişin ağızda kalması isteniyorsa ya kanal tedavisi tekrarlanır; ya kök ucu rezeksiyonu yapılarak dişin kök ucundan tıkama sağlanır; ya da hem kanal tedavisi hem kök ucu rezeksiyonu birlikte uygulanır. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da diş kök ucu rezeksiyonu (apikal kök rezeksiyonu) uygulamalarını Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

İmplant Tedavisi - Bursa

İmplant Tedavisi - Bursa

Diş implantları, diş protezi için öngörülebilir, etkili ve güvenilir bir yöntem sunarken, doğal diş yapısını da en iyi taklit eden tedavi uygulamalarındandır. Diş implantları tamamen dişsiz ve kısmi dişsiz hastalara da doğal dişler ile sahip oldukları fonksiyon ve estetiği sağlar. Diş implantları hastalara normal çiğneme işlevini geri kazandırmasının yanında; hastaların estetiğini, konuşma rahatlığını ve gülüşünü kazanmalarını sağlar. Orofasiyal ağrısı olan hastalarda ağrılı semptomları çözebilir, yüz estetiğini ve görünümünü iyileştirebilir. Dişsiz hastaların yapılan diş implantları sonrasında kendilerine daha yüksek öz saygı ve refah duygusu kazandıkları aşikardır. İmplantların diş tedavisinde kullanılmasının yanı sıra çene yüz bölgesinde defekti olan hastalarda da kulak, burun, göz ve diğer maksillofasiyal defektlerin yerini almak için klinik uygulamaları mevcuttur. Ayrıca konjenital, travmatik ve gelişimsel oral kusurlarda implant uygulamaları ile tedavi edilebilir. Özetle implant uygulamasının geniş bir klinik uygulaması mevcuttur. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da diş implant uygulamalarını Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Tam Dişsiz Hastaların Tedavisi - Bursa

Tam Dişsiz Hastaların Tedavisi - Bursa

Tam dişsiz hastaların rehabilitasyonu hem fonksiyonel hem de estetik açıdan büyük önem taşır. Tam dişsiz hastalara hareketli protez, implant destekli hareketli protez veya implant destekli sabit protez tedavileri yapılabilir.İmplant tedavisi ile sabit diş planlanıyorsa ve cerrahi işlem sırasında implantlarda yeterli sıkışma değeri alınırsa implantların üstüne aynı gün sabit geçici diş yapılabilmekte ve implantların iyileşme sürecinde hastalar sabit diş protezini kullanmaya başlayabilirler. Ancak tam dişsiz hastalara yapılan tüm tedavilerde belirli engeller ve sınırlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da tam dişsiz hastalara implant uygulamalarını Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

İmplant Tedavisi İçin Yetersiz Kemiklerde Hazırlık - Bursa

İmplant Tedavisi İçin Yetersiz Kemiklerde Hazırlık - Bursa

Kemik yetersizliği dişsiz bölgeye implant uygulanmasına en büyük engellerden birini oluşturur. Erken diş kaybı, üst çene sinüs pnömatizasyonu, diş eti hastalığı, çene kemiğine ve yüz bölgesine alınan travma, çene kemiğinde mevcut diş kaynaklı kistler ve tümörler, ağız içerisinde mevcut patolojik lezyonlar gibi çeşitli travmatik olaylar implant uygulaması yapılacak olan ALVEOLAR KEMİKTE kayıplara neden olur. Kemik greft (bilinen tabiriyle kemik tozu) uygulaması ve bariyer membran kullanılarak yapılan yönlendirilmiş doku rejenerasyonu, dental implant tedavisinde alveoler kemiği yeniden oluşturmak için kullanılan birincil cerrahi tekniktir. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da yetersiz kemiklerde implant planlanan hastalarda kemik greft uygulamasını (kemik tozu uygulamasını - kemik ogmentasyonu işlemini) Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Genel Anestezi İle Diş Tedavisi - Bursa

Genel Anestezi İle Diş Tedavisi - Bursa

Genel anestezi ve sedasyon uygulaması; diş tedavisine ihtiyaç duyan, ancak uyumlu olmayan hastalar için uygulanan en yaygın yöntemlerdendir. Özel ihtiyacı olan bireyler, öğürme refleksi ve diş hekimi koltuğu korkusu olan hastalar veya ileri cerrahi işlem planlanan hastalarda diş tedavilerinin genel anestezi veya sedasyon altında yapılması hem hasta için daha rahat olmakta, hem de hekim tedavisinin gerektirdiği uygulamaları daha rahat bir şekilde hastaya uygulayabilmektedir. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da genel anestezi altında diş çekimini, genel anestezi altında gömülü diş çekimini, genel anestezi altında implant tedavisini ve diğer cerrahi işlem uygulamalarını Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde planlamakta ve yataklı servisi olan özel hastanelerde genel anestezi altında diş tedavilerini uygulamaktadır.

Diş Protezi Öncesi Cerrahi Uygulamalar - Bursa

Diş Protezi Öncesi Cerrahi Uygulamalar - Bursa

Doğal dişler ağız içerisinde mevcut olduğunda, ağız içerisindeki yumuşak doku ataçmanları (frenulumlar vb.), sulkus derinliği, kemik çıkıntıları (ekzositoz, torus vb.) genelde hastaya ve dişlere bir problem oluşturmamaktadır. Ancak diş kayıpları sonrasında bu bölgelere uygun protez yapımında bu yapılar engel oluşturmaya başlar. Hastalara protez yapımında amaç, diş ve yüz estetiği ile birlikte en iyi çiğneme fonksiyonunu kazandırmaktır. Protez öncesi cerrahi uygulamalarda amaç, protezin yerleştirilmesi için en uygun destek yapıları oluşturmaktır. Bursa’da Çene Cerrahı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da diş protezi planlanan hastalarda protez öncesi cerrahi uygulamaları Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Yumuşak Doku Cerrahisi ve Lazer Tedavisi - Bursa

Yumuşak Doku Cerrahisi ve Lazer Tedavisi - Bursa

Ağız boşluğu içerisinde yer alan yanak, damak, dil, dudak gibi yumuşak dokulara yapılan cerrahi müdahaleleri kapsar. Bu işlemler lazer cihazı ile de yapılabilmektedir. Lazer cihazı, çene cerrahının; biyopsi alma, yumuşak doku kesisi, kanama kontrolü ve biyostimulasyon (doku iyileşmesini uyarmak) gibi ağız içi cerrahi prosedürleri gerçekleştirmesini sağlar.Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da yumuşak doku cerrahisi uygulamalarını Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Çene Kistleri ve Tümörleri Tedavisi - Bursa

Çene Kistleri ve Tümörleri Tedavisi - Bursa

Diş hekimleri, ağız bölgesinde ve alınan çene radyografilerinde çeşitli patolojik ve patolojik olmayan durumlar ile karşılaşabilir. Hastaların bir kısmında bu anormallikler ile ilgili şikayet mevcut iken, bir kısmında hiçbir şikayet yoktur. Ancak bu anormallikler çene cerrahları tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da çene kistleri ve tümörlerinin tedavisini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Çene Eklemi ve Çene Ağrısı Tedavisi - Bursa

Çene Eklemi ve Çene Ağrısı Tedavisi - Bursa

Temporomandibular eklem (Çene eklemi) bozuklukları genelde çene hareketlerinde anormallik ve kısıtlılık, kulak önünde çene eklemi gürültüsü, kulak önüne dokunmada hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterir. Yapılan araştırmalar yetişkin nüfusunun %40’ı ile %75’i arasında temporomandibular eklem işlev bozukluğu olduğunu ve bu popülasyonun %3 ile %7 arasının tavsiye ve tedaviye ihtitiyaç duyduğunu göstermiştir. Çene eklemi rahatsızlıkları, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Birçok hastada çene eklemi şikayetleri kendini sınırlar ve ara ara kendini göstererek kendiliğinden ortadan kaybolur. Ancak çene cerrahına tedavi amacıyla başvuran hastalarda bu sürecin yönetiminde hastanın daha az acı çekmesi ve çene hareketi kısıtlılığının bir an önce giderilmesi hedeflenir. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da çene eklemi rahatsızlıklarının tedavisini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Çene Kırıkları Tedavisi - Bursa

Çene Kırıkları Tedavisi - Bursa

Çene ve yüz bölgesine alınan travmalar yumuşak doku yaralanmalarından, diş hasarı ve kemik kırıklarına kadar birçok farklı durumla sonuçlanabilir ve travma tedavisi uygun şekilde ele alınmadığında hastanın hayatını tehdit edici etkiler ile karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca çene travmaları erken tedavi edilmediğinde, yüz bölgesinde kalıcı şekil bozuklukları ve fonksiyon kayıpları meydana gelebilir. Çene travmaları sonucu meydana gelen yaralanmalar en kısa sürede tedavi edilmelidir. Bursa’da Çene Cerrahı Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da çene travmalarının yönetimini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yapmaktadır.

Ortognatik Cerrahi - Bursa

Ortognatik Cerrahi - Bursa

Ortognatik cerrahi; üst çenenin, alt çenenin ve çene ucunun cerrahi operasyonla yeniden konumlandırılması işlemidir. İskeletsel büyüme ve gelişimini tamamlamış hastalarda uygulanan ortodonti tedavisinde, istenilen çene kapanış ilişkisi ve yüz hatları tek başına tel tedavisi ile elde edilemediğinde tercih edilir. Ortognatik cerrahi tedavi, iskeletsel çene deformitesilerinin düzeltilmesine yardımcı olur. Ortognatik cerrahi tedavisi, ortodontist ve çene cerrahi uzmanının birlikte yürüttüğü ve planladığı ortodonti tedavisinin bir aşamasını oluşturur. Bursa’da Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı olarak hizmet veren Uzm. Dt. Taner Köroğlu Bursa’da ortognatik cerrahi tedavi sürecini Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde yönetmektedir.

İLETİŞİM

Özel Bursa Uzmanlar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Muammer Aksoy Cad. Gölpark 1 Sit. No:21 Nilüfer/BURSA

0 224 225 44 41

Çalışma Saatleri

Hafta içi: 9:00 - 21:00

Cumartesi: 9:00 - 18:00

Pazar: Kapalı